Siyabonga ngokuba nentshisekelo yokwazi ngeVita Brevis Language.

Uma uthanda ukusebenzela iVita Brevis Language njengomhumushi, umhleli, umuntu ofunda akhombise amaphutha embhalweni noma umbhali wemikhangiso (abakhulumi bolimi abaluncela ebeleni bodwa), uyacelwa ukuba ugcwalise ifomu elilandelayo ngesiNgisi. Silangazelela ukubheka isicelo sakho.Applying as:
If applying as a translator, are you a sworn translator?
Personal Details
First name(s)
Surname
Primary e-mail address
Secondary e-mail address
Trading/ Company name (if applicable)
Postal address
Telephone number (Country and area code)
Mobile number
Fax number
Web site URL
Mother tongue
Source language
Target language
Nationality
Willing to submit a test/sample translation?
Areas of specialisation
Information Technology
Scientific
Banking and Finance
Technical
Legal
Telecommunications
Human Resources
Advertising/ Marketing/ PR
Healthcare
Other
 
Availability
Rate per word
Availability Full-time Freelance
If freelance, current occupation
Minimum charge (same currency as above).
Average words per day
Comments
 
Academic/ Professional qualifications
Language
Qualification
Date achieved
Membership of professional bodies
 
Additional comments
 
TERMS AND CONDITIONS OF TRANSLATORS
Please click here to read our terms and conditions and click below
Disagree Agree

THANK YOU FOR TAKING TIME TO COMPLETE THIS FORM. WE WILL BE IN CONTACT SOON.