Alle kwotasies vir vertaalwerk is gebaseer op ‘n woordtelling van die brontaaldokument, d.w.s. die dokument wat vertaal moet word. Neem asseblief kennis van die volgende:

 • Minimumtarief
  ’n Minimumtarief word op kort dokumente gehef ten einde bedryfs- en administrasiekoste te dek.
 • Latynse en nie-Latynse skrif
  Verskillende tariewe geld vir dokumente in Latynse en nie-Latynse skrif.
 • Proeflees word per woord bereken. ‘n Minimumtarief is van toepassing.
 • Redigeerwerk word per woord bereken. ‘n Minimumtarief is van toepassing.
 • Kopieskryf word per uurtarief bereken.

  Uitsluitings
  Neem asseblief kennis dat alle tariewe die volgende uitsluit:
  • outeursveranderinge (d.w.s. veranderinge of toevoegings tot die oorspronklike teks wat veranderinge of toevoegings tot die vertaling noodsaak)
  • post-DTP proeflees
  • BTW (slegs Suid-Afrikaanse kliënte)
  • Posgeld en koerierfooie

  Betalingsmetode

  Internasionale kliënte: Bankoordrag of tjek.
  Plaaslike kliënte: Elektroniese fondsoorplasing (EFT), tjek of kontant.